Projektiranje

Izvajamo storitve projektiranja in izdelave tehnične dokumentacije. V  sklopu projektnega biroja nudimo  statične izračune (FEM) in svetovanje pri  izvedbi projektov ali modernizaciji tirnih vozil. Izdelava projektne dokumentacije za pridobitev soglasja za uvrstitev vozil v  promet.

  • projektna in konstrukcijska  dokumentacija
  • idejni projekti
  • statični izračuni po metodi  MKE
  • tehnologija in priprava dela
  • študije izvedljivosti
  • razvoj vlečnih drogov za posebne namene
  • sodelovanje pri projektu remotorizacije dizel elektro lokomotiv

 

   
     

Strokovni team

Ekipa je sestavljena iz sodelavcev z dolgoletnimi izkušnjami na področju projektiranja, gradnje in proizvodnje tirnih vozil. Sodelovali so pri projektiranju,  gradnji in uvrstitvi večine tirnih vozil za  potniški promet, katera so v uporabi na slovenskem tirnem omrežju. Sodelovali  smo tudi na projektih za vozila namenjena prometu v tujini. Kompetence in izkušnje imamo tudi pri projektiranju tovornih vagonov in vseh vrst tirnih vozil za vzdrževanje infrastrukture.

Kontakti

Miran Podlesnik direktor
02/3318 552 - miran@mplus.si
........................................................
Tomaž Podlesnik komerciala
02/3302 550 -  tomaz@mplus.si  
........................................................
Robert Vastl komerciala
02/3318 553 - robert@mplus.si