M PLUS Podjetje za trženje d.o.o.
Jezdarska ulica 22 SI - 2000 Maribor
Telefon: +386 /0/2 3318 552 – Fax: +386 /0/2 3318 554 E-pošta: info@mplus.si – Splet: www.mplus.si
Podjetje M PLUS d.o.o. je bilo ustanovljeno 1989. V začetku poslovanja je bil osnovni program oskrba industrije z rezervnimi deli in repromaterialom. Rast podjetja je prinesla tudi nove izzive, kot so izvedba projektov za čiščenje zraka v kamnolomih in livarnah. Med najpomembnejša področja poslovanja sodijo  posodabljanja in vzdrževanje železniških transportnih sredstev. S tem namenom smo leta 2009 skupaj z izkušenimi strokovnja- ki ustanovili projektivni biro. Danes podjetje M PLUS d.o.o. trži vrsto artiklov in proizvodov za vzdrževanje tirnih vozil, kemi- kalije in rezervne dele za industrijo. Z ustanovitvijo biroja  smo postali uspešni  pri projektiranju, razvoju in obnovi tirnih vozil.
Strokovni team Ekipa je sestavljena iz sodelavcev z do- lgoletnimi izkušnjami na področju pro- jektiranja, gradnje in proizvodnje tirnih vozil. Sodelovali so pri projektiranju, gradnji in uvrstitvi večine tirnih vozil za potniški promet, katera so v uporabi na slovenskem tirnem omrežju. Sodelovali smo tudi na projektih za vozila namen- jena prometu v tujini. Kompetence in izkušnje imamo tudi pri projektiranju tovornih vagonov in vseh vrst tirnih vo- zil za vzdrževanje infrastrukture. Kontakti : Miran Podlesnik direktor 02/3318 552 miran@mplus.si   Nina Podlesnik finance 02/3302 550 nina@mplus.si   Robert Vastl komerciala 02/3318 553 robert@mplus.si  
Prenesite si brošuro